Yönetici Koçluğu

Tıpkı gündelik yaşamdaki gibi, iş hayatında da çeşitli güçlüklerle karşılaşırız. Bu güçlükleri yenmenin en trend yöntemi profesyonel yönetici koçlardan veya danışmanlardan destek almaktan geçmektedir.

Profesyonel yönetici koçluğu çalışmalarımızda alt-üst ilişkilerinde yaşanan problemlerin giderilmesi süreklilik gösteren motivasyon yönetimi, kariyer – hedef planlaması ve yönetişimsel yeniliklerin farkındalığını işlemekteyiz.

İşyerinin hiyerarşik yapısında görev paylaşımı, yetki delegasyonu ve kontrol-denetim gibi işletme bilimi konularına da değinmekteyiz.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletme ve ara-üst yönetici profilleri üzerinden örneklemeler; mevcut yapı ile karşılaştırılarak modeller üzerinden çözümlemelere varmaktayız.

Yönetici Koçluğu

Tıpkı gündelik yaşamdaki gibi, iş hayatında da çeşitli güçlüklerle karşılaşırız. Bu güçlükleri yenmenin en trend yöntemi profesyonel yönetici koçlardan veya danışmanlardan destek almaktan geçmektedir.

Profesyonel yönetici koçluğu çalışmalarımızda alt-üst ilişkilerinde yaşanan problemlerin giderilmesi süreklilik gösteren motivasyon yönetimi, kariyer – hedef planlaması ve yönetişimsel yeniliklerin farkındalığını işlemekteyiz.

İşyerinin hiyerarşik yapısında görev paylaşımı, yetki delegasyonu ve kontrol-denetim gibi işletme bilimi konularına da değinmekteyiz.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletme ve ara-üst yönetici profilleri üzerinden örneklemeler; mevcut yapı ile karşılaştırılarak modeller üzerinden çözümlemelere varmaktayız.