Özel Çocuklu Aile Danışmanlığı

Hiç şüphe yoktur ki; insan sosyal bir varlıktır. Hiç bir insanı, tek başına olmaya zorlayan zorunluluklar -Robinson gibi- veya psikolojik denge sorunu veya kopma tercihi gibi anormal durumlar olmadan yalnız göremezsiniz.

Haliyle “ilişkiler” kavramı devreye girer. Aile içi ilişkiler ailenin tüm bireyleri için geçerli bir tanımdır ve iki kişinin ötesinde, geniş aileleri de bu kapsamda değerlendiririz.

Toplumdaki statü ve roller (bizim tercihimiz veya değil fark etmez) bize neyi, nasıl, ne zaman ve kimlerle yapacağımızı da belirler.  

Yine toplumsal bir olgu ve insan aklı gereği tek eşlilik kavramı gelişmiş ve “eşler” olarak farklı bir statüye kavuşmuşuz. Yani “aile” olmuşuz.


Artık “ben” kavramı “biz” olmuş, diğer eşler veya topluma karşı birlikte hareket etmek zorunlu hale gelmiştir.

Bizim “çalışma konumuz” ise birlikte yaşanan özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocukların, hiperaktivite, zeka geriliği veya diğer ruhsal sorunlar sebebiyle topluma, aileye, okula ve çevresine uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklara ve ailelerine yardımcı olmaktır.
Özel çocukların toplumdaki diğer bireylerle olan ilişkilerindeki, karşı koyuş, bütünleşememe, öfke kontrolü, “ben”cilikten kaynaklanan beklentiler ve hayal kırıklıkları ve bunların giderilmesi, herşeyin tekrar yoluna koyulması, bozuk olan iletişimin olumlu yöne çevrilmesi dahası bu pozitif halin sürdürülebildiği bir sürece çevirmek üzerinedir.  
Aile de bu çalışmanın önemli bir parçasıdır. Sırf böyle özel çocukların varlığı, ailelerin parçalanması gibi vahim sonuçlar doğurmaktadır.
Bize göre "ailenin bütünlüğü ve devamlılığı" esastır.

Aile içi “biz” olamama, kavga, çatışma, fikir birliğine varamama, iç ve dış faktörlerin aile üzerindeki olumsuz etkileri bizim çalışmalarımıza konu olur ve uzmanlığımızı ilişkinin kurtarılmasına yönelik yapmaktayız.

Uzmanlığımızla sabit olan bir şey var ki o da; aileyi oluşturan bireylerin iç dinamiklerinin doğru çalışması ön önemli unsurdur.
Zarar gören enerji ve ilgi karşılıklı faydaya yönelik yeniden programlanarak tüm sorunların üstesinden gelinmesi mümkündür.  

Özel Çocuklu Aile Danışmanlığı

Hiç şüphe yoktur ki; insan sosyal bir varlıktır. Hiç bir insanı, tek başına olmaya zorlayan zorunluluklar -Robinson gibi- veya psikolojik denge sorunu veya kopma tercihi gibi anormal durumlar olmadan yalnız göremezsiniz.

Haliyle “ilişkiler” kavramı devreye girer. Aile içi ilişkiler ailenin tüm bireyleri için geçerli bir tanımdır ve iki kişinin ötesinde, geniş aileleri de bu kapsamda değerlendiririz.

Toplumdaki statü ve roller (bizim tercihimiz veya değil fark etmez) bize neyi, nasıl, ne zaman ve kimlerle yapacağımızı da belirler.  

Yine toplumsal bir olgu ve insan aklı gereği tek eşlilik kavramı gelişmiş ve “eşler” olarak farklı bir statüye kavuşmuşuz. Yani “aile” olmuşuz.


Artık “ben” kavramı “biz” olmuş, diğer eşler veya topluma karşı birlikte hareket etmek zorunlu hale gelmiştir.

Bizim “çalışma konumuz” ise birlikte yaşanan özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocukların, hiperaktivite, zeka geriliği veya diğer ruhsal sorunlar sebebiyle topluma, aileye, okula ve çevresine uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklara ve ailelerine yardımcı olmaktır.
Özel çocukların toplumdaki diğer bireylerle olan ilişkilerindeki, karşı koyuş, bütünleşememe, öfke kontrolü, “ben”cilikten kaynaklanan beklentiler ve hayal kırıklıkları ve bunların giderilmesi, herşeyin tekrar yoluna koyulması, bozuk olan iletişimin olumlu yöne çevrilmesi dahası bu pozitif halin sürdürülebildiği bir sürece çevirmek üzerinedir.  
Aile de bu çalışmanın önemli bir parçasıdır. Sırf böyle özel çocukların varlığı, ailelerin parçalanması gibi vahim sonuçlar doğurmaktadır.
Bize göre "ailenin bütünlüğü ve devamlılığı" esastır.

Aile içi “biz” olamama, kavga, çatışma, fikir birliğine varamama, iç ve dış faktörlerin aile üzerindeki olumsuz etkileri bizim çalışmalarımıza konu olur ve uzmanlığımızı ilişkinin kurtarılmasına yönelik yapmaktayız.

Uzmanlığımızla sabit olan bir şey var ki o da; aileyi oluşturan bireylerin iç dinamiklerinin doğru çalışması ön önemli unsurdur.
Zarar gören enerji ve ilgi karşılıklı faydaya yönelik yeniden programlanarak tüm sorunların üstesinden gelinmesi mümkündür.